Anaokulu

ÖZEL TEPEÖREN ANAOKULUN DA EĞİTİMİNE GENEL BAKIŞ:

Okul öncesi eğitim dönemi; çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, öz bakım, dil ve psikomotor alanlarında gelişmelerini desteklerken, beraberinde araştırma, merak duygularını geliştirme ve bireysel özelliklerinin farkına varmalarını sağlayarak, problem çözme becerilerini geliştirir, gelecek zamanlarda kullanacağı yaşam becerilerinin temelini atar.

Tepeören okul öncesi sınıflarında uygulanan eğitim programı tüm dünyadan onay almış okul öncesi programlarının birleştirilmesinden oluşan karma bir programdır.

Gems, Highscope, Montessori ve değerler eğitimi olarak, eğitim literatüründe adı geçen bu programların bizim müfredatımıza ve aile yapımıza uyarlanmış çalışmaları sonucu öğrencilerimiz:

  • Fen, matematik kavramlarını görsel, işitsel, dokunsal kinestetik tüm zeka türlerine uyacak şekilde algılar ve disiplinler arası kavram birleşimi yapar (Gems)
  • Planlama yapma, aktif öğrenme ve doğru seçimler ile sonuçlara ulaşma becerileri kazanır (Highscope)
  • Toplumsal yaşama uyum sağlayan ve sosyal yetenekleri destekleyici çalışmalar yapar (Montessori)
  • Saygılı dürüst, çalışkan, paylaşımcı olma ve doğru davranış geliştirmeleri çalışmaları ile toplumsal ve içsel değerleri öğrenir (Değerler eğitimi)

 

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Anaokulumuzda iki dil üzerinden yürütülen yabancı dil programı ile öğrencilere bir ömür boyu sürecek yabancı dil edinme becerilerinin temelleri atılır.

-Şarkı, oyun, hikâye anlatımı ve drama çalışmaları ile yabancı dil kullanma becerilerinde pratiğe dayalı programlar uygulanır. Aylık programlarda hedeflenen seviye, sürekli velilerle paylaşılarak İlkokul İngilizce Programı sağlam bir temel ile hazırlanır. Ayrıca İngilizcenin yanı sıra aynı değerde gördüğümüz Almanca Dil programı ile de oyun, şarkı, drama gibi benzer metodlar ile Almanca kullanımının alt yapısının zeminini hazırlarız.

 

ANAOKULUMUZDAKİ UYGULAMA ÇALIŞMALARI

Satranç

Bale&Modern Dans

Halk Oyunları

Drama

Seramik

Koleksiyonculuk

Çevre

Resim

Müzik

SporKendin Ol Eğitim Kurumları

Özel Tepeören Koleji

Bizler, KENDİNOL Eğitim Kurumlarının yöneticileri olarak eğitim alanındaki çeyrek asırlık deneyim ve birikimimizi bir araya getirerek, yıllarca eğitim ve öğretim konusunda yapmak istediklerimizi gerçekleştirmek hayali ile yola çıktık.

İletişim Bilgileri

Adres
Eski Ankara Asfaltı Cd. No:171, 34959 Tuzla/İstanbul
Telefon 0216 304 18 90 Mobil 0549 490 90 77-78 E-mail info@kendinol.com.tr

Ulaşım Haritası