İlkokul

ÖZEL TEPEÖREN İLKOKULU’NDA EĞİTİME GENEL BAKIŞ

Özgüveni yüksek, etik ve ahlaksal değerlere sahip, bedensel, duygusal ve kültürel üst düzeyde gelişmiş Çağcıl değerler ile donatılmış, kendi yeteneklerinin farkında, hayal kurabilme yetisi gelişmiş, bir üst eğitim kurumuna devam edecek tüm donanımı almış, Atatürk İlke ve Devrimlerini anlayan, koruyan, özgür, güçlü, başarılı ve sevgi dolu bireyler yetiştirmektir.

Bunu başarmak için branşlarında uzmanlaşmış nitelikli ve dinamik öğretmen kadrolarımız ile uyguladığımız TAM (Tam öğrenme modeli) modeli ile

-Öğrencilerimizin bilgiyi kavrayıp anlamasını, analiz, sentez yapmasını ve değerlendirip sonuç çıkarmasını sağlarız.

-Öğrenmeyi öğreten modelleri üreterek ve yaşayarak uygulatırız.

-Sadece akademik gelişime değil, öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişim ve yapılarına, ilgi ve beklentilerine göre kendilerini keşfetmelerini ve kendileri olarak tüm yaşamları boyunca mutlu olmaları için gerekli alt yapıyı hazırlarız.

-Birey olmanın yanı sıra toplumsal bilinç sahibi olmayı öğretiriz.

-Sebep-sonuç ilişkisini kurmayı öğretir. Süreç ve sonuç odaklı planlama yaparak gerçeklere ve bir sorun karşısında çözüme nasıl ulaşılacağını gösteririz.

-İki yabancı dili (İngilizce-Almanca) sene başında hazırlanan programlar doğrultusunda sevdirir, pratik uygulama yollarını göstererek, özellikle konuşma becerisini ön plana alan, bunun yanı sıra yazma, anlama ve okuma becerilerini de geliştiren bir çalışma uygularız.

-Beden ve moral sağlığa önem veren, sağlıklı beslenmeyi, çocukluktan itibaren içselleştirip önemseyen, profesyonel alanlarda olmasa bile, sporu, sanatı ve bilimi hayatının bir parçası olarak benimseyerek, destekçisi olan vizyoner çocuklar yetiştiririz.

-Çağdaş teknolojileri, modern eğitim ve öğretim materyallerini kullanmaya özen gösteren, insan olma nitelikleri ile donanıp, bu niteliklere sahip çıkmanın önemini kavrayan, farklı olan tüm düşünce, inanç, cinsiyet, canlılara ve doğaya şüphesiz saygılı, tam anlamıyla demokrat ve özgür bireyler olmayı öğretiriz.

 

NEDEN ÖZEL TEPEÖREN İLKOKULU ?

 • Hayatı anlamak, anadilini doğru kullanmak, matematik dilini sevmek ve yabancı dili kendini ifade edecek şekilde pratikte kullanmak üzere hazırlanmış eğitim programlarını kullanır ve yüksek akademik başarı hedefler.
 • Birey olmanın yanı sıra toplumsal bilinç sahibi olmayı öğretir.
 • İyi insan ve iyi yurttaş olarak yetişmesini sağlayarak, onları evrensel değerler ile donanmış sağlam karakterli kişiler olarak bir üst eğitim kurumuna gönderir.
 • Bilimsel düşünceye, sağlıklı düşünme yöntemleri kullanma ve geliştirmeye, süreç ve sonuç odaklı planlama yapmaya önem verir.
 • Doğa ve çevreye duyarlı kültürel ve tarihsel değerlerin önemini bilen çocuklar yetiştirir.
 • Bütüncül bir eğitim anlayışı ile hareket ederek tüm dersleri konu bazında öğretir.
 • Yaşam boyu öğrenme misyonunu öğrencilerine örnek eğitimciler yolu ile verir.
 • Öğrenci merkezli programları, ön koşulsuz sevgi ve ön yargısız eğitim anlayışı ile sunar.
 • Kendi yeteneklerinin farkında, beden ve ruh sağlığına önem veren, sporu hayatının vazgeçilmez bir parçası yapan, sanatı seven, vizyoner liderler yetiştiren eğitim programları uygular.
 • Tüm çağdaş teknolojileri eğitim-öğretimde kullanmaya özen gösterirken insan olma sorumluluğunun unutulmamasına özen gösterir. Tüm düşünce ve inançlara, farklı olana saygılı olmayı öğretir.
 • Atatürk ilke ve devrimlerini anlayan, koruyan, başarılı, özgür ve güçlü bir nesil yetiştirmeye özen gösterir.

 

GENEL PROGRAM

MATEMATİK: Teknolojinin hızla değiştiği günümüzde hedefimiz yaşamın her alanında karşımıza çıkacak olan matematik kavramlarını sevdirmek ve zor olduğu düşünülen Matematik dersine karşı olumlu bir tutum geliştirerek öğrencide öz güven oluşturmaktır. Matematik dersi ile tanışılan bu süreçte matematiği zevkli ve eğlenceli metotlar kullanarak öğretiriz. Konuları işlerken;

 • Basitten karmaşığa
 • Somuttan soyuta,
 • Yakından uzağa,
 • Bilinenden bilinmeyene,

giderek öğrenme işlemini kolaylaştırırız.

 • Günlük problemleri çözebilme,
 • Tahmin yapabilme,
 • Matematiksel akıl yürütebilme,
 • Zihinden basit işlemleri yapabilme,

Basamaklarını 3. Sınıfa kadar somut, 4. Sınıfta soyut kavramlar ile öğretiriz.

 

HAYAT BİLGİSİ: Hayat ile ilgili temel bilgilerin alındığı bu dersle, öğrencinin okulu ve öğrenmeyi sevmesini sağlamak üzere müfredat aktif olarak verilir. Bu süreç sonunda öğrencilerimizin;

 • Toplumsal kuralları uygulayan,
 • Çevreye karşı duyarlı, , öz güveni yüksek,
 • Kendi haklarına sahip çıkan ve başkalarının haklarına saygı duyan,
 • Çağcıl, üretken, mutlu ve yaratıcı bireyler olmaları beklenir.

Uygun araç ve gereçlerden yararlanarak

 • Anlatım,
 • Tartışma,
 • Gösterip yaptırma,
 • Proje hazırlama yöntemleri kullanılarak yıllık planlarımızdaki kazanımlara ulaşması sağlanır.

Atatürk ile ilgili program doğrultusunda öğrencilerimizde Atatürk sevgisi ve Cumhuriyet bilincini oluştururuz. Belirli gün ve haftalar, yıllık plan doğrultusunda kutlanıp, öğrenci çalışmaları değişik şekillerde sergilenir ve sunulur.

 

TÜRKÇE: Öğrencilerimizin ilk yıllardan itibaren Türkçeye karşı duyarlılıklarını sağlamanın, dilimizi doğru ve güzel kullanmak ile mümkün olacağını biliyoruz. Bunun için;

 • Okuduğunu, dinlediğini anlayan, eleştirel yorumlayan
 • Kendini doğru ifade edebilen;
 • Okumaktan ve güzel konuşmaktan keyif alabilen

Öğrenciler yetiştirmek ilk amaçlarımızdan biridir. Kazanılan becerilerin, tüm derslerin öğrenilmesinde ana dil kullanımı çok önemlidir. Her gün yapılan “okuma etkinliği” saati içerisinde düzenli okuma yapılarak, öğrencilerin anlama, inceleme, yorum yapma becerilerinin yanı sıra sözcük dağarcıklarını da geliştirme amacındayız.

Ayrıca güzel yazı çalışmaları ile öğrencilerin kendilerini düzgün ifade etmeleri ve yazılı sunum yapmaları teşvik edilmektedir.

 

YABANCI DİL EĞİTİMİ: Serbest etkinlik olarak 8-10 saat arası temel İngilizce dersleri aktif olarak verilir. Yabancı dili konuşma ve kendini ifade kalıpları ön planda kullanılır. İkinci yabancı dil olarak Almanca haftada 2 saat verilir.

 

 

UYGULAMALI DERSLER:

 • MÜZİK: Enstrüman kullanma çalışması 4. Sınıftan itibaren verilerek soyut düşünme becerilerinin gelişmesi desteklenir. Flüt, Keman, Gitar, Perküsyon gibi enstrümanların kullanımının öğretilmesi ve bunun yanı sıra ritm, dans ve dramanın kullanılması, müzik programının esasları içindedir.
 • BEDEN EĞİTİMİ : Sinir, Kas ve Eklem koordinasyonunu geliştirerek spor ile ilgili temel bilgi, tavır ve alışkanlıklar kazandıran bir program uygulanır. Böylelikle öğrenciler yaşam boyu spor yapma davranış alışkanlığı edinirler.
 • GÖRSEL SANATLAR : Bu derste uygulanan program ile öğrenciler kendi iç dünyalarını doğal bir şekilde ifade etmeyi öğrenmenin yanı sıra iki, üç boyutlu tasarımlar yaparak estetik duygularını geliştirir, müze, sergi ve gezi programları ile sanat kültür alt yapılarını zenginleştirirler.

 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ

         Özel Tepeören İlkokulunda öğrencilerin bulundukları çevreyi ve kendini tanımaları ve yaşlarına uygun gerekli yeterlilik, sosyal gelişim ve yaşam becerilerinin kazanımı konularında rehberlik birimi tarafından gerekli çalışmalar yapılır. Bu çalışmaların yanı sıra

 • Zaman yönetimi ve zamanı etkili kullanma
 • Öğrenme stillerini belirleme
 • Etkili ve verimli ders çalışma becerileri edinme
 • Sınav kaygısını giderme
 • Değişik ortamlara uyum sağlama becerisi geliştirme konularında eğitsel Rehberlik hizmetleri verilir. Burada amaç, öğrencilerin programlarda hedeflenen davranışları kazanmasını ve sosyal becerilerinin gelişmesini sağlamaktır. Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alanlardaki zayıf ve güçlü yönlerini belirlemeye yönelik test ve envanter çalışmaları onların ergenlik öncesi gelişmelerini de en sağlıklı şekilde takip edilmesini sağlar. Böylelikle;
 • Zorbalık ve nobran davranışlarla baş edebilme
 • Kendine öz güven ve öz saygı geliştirme
 • Öfke kontrolü
 • Kurallara uyarak bireysel olarak ve toplum içinde nasıl davranılacağını bilme
 • Kaliteli iletişim kurma ve empati yapabilme becerileri küçük yaşlardan itibaren geliştirilir. Her hafta sınıfta gerçekleştirilen paylaşımlarda ana hedef öğrencide benlik saygısını geliştirmektir.

Ayrıca, veliler için yıl içinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre değişik konularda uzman kişiler tarafından verilen seminerler ve aylık veli bültenleri onların çocukları ile ilgili değişik konularda bilgi sahibi olmalarını sağlar.

 

KOL / KULÜP / PROJE ÇALIŞMALARI

 • Satranç (Zekâ oyunları)
 • Modern dans, bale
 • Folklor
 • Voleybol, basketbol, futbol
 • Tiyatro, drama çalışmaları
 • Bilim projeleri hazırlama
 • Koro
 • Ebru çalışmaları-seramik
 • Yabancı dil etkinliği
 • Sosyal sorumluluk projeleri
 • Çevre ve doğal hayatı koruma


Kendin Ol Eğitim Kurumları

Özel Tepeören Koleji

Bizler, KENDİNOL Eğitim Kurumlarının yöneticileri olarak eğitim alanındaki çeyrek asırlık deneyim ve birikimimizi bir araya getirerek, yıllarca eğitim ve öğretim konusunda yapmak istediklerimizi gerçekleştirmek hayali ile yola çıktık.

İletişim Bilgileri

Adres
Eski Ankara Asfaltı Cd. No:171, 34959 Tuzla/İstanbul
Telefon 0216 304 18 90 Mobil 0549 490 90 77-78 E-mail info@kendinol.com.tr

Ulaşım Haritası